14 Ağustos 2018 Salı

Türkçe Eğitim Veren Programlar

18564 defa okundu

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Türkçe eğitim veren lisansüstü programlar aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Lisansüstü programlara ait dersler hakkında detaylı bilgiye, ilgili programın üstüne tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Türkçe Eğitim Veren Lisansüstü Programlar

 

Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

Doktora

1

Bahçe Bitkileri

2

Bilgisayar Mühendisliği

3

Bitki Koruma

4

Biyoloji

5

Çevre Mühendisliği

     (*)

6

Eğitim Teknolojileri

7

Elektronik Bilgisayar Eğitimi

8

Elektrik Elektronik Mühendisliği

9

Elektronik Haberleşme Mühendisliği

10

Endüstri Mühendisliği

11

Enerji Sistemleri Mühendisliği

12

Fizik

13

Gıda Mühendisliği

14

Makine ve İmalat Mühendisliği

15

İnşaat Mühendisliği

     (**)

16

Jeofizik Mühendisliği

17

Jeoloji Mühendisliği

18

Kimya

19

Maden Mühendisliği

20

Makine Eğitimi

21

Makine Mühendisliği

22

Matematik

23

Mimarlık

24

Orman Endüstri Mühendisliği

25

Orman Mühendisliği

26

Peyzaj Mimarlığı

      (***)

27

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

28

Su Ürünleri Temel Bilimleri

29

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

30 Su Yönetimi

31

Şehir ve Bölge Planlama

32

Tarla Bitkileri

33

Tarım Ekonomisi

34

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği

35

Tarımsal Biyoteknoloji

36

Tarımsal Yapılar ve Sulama

37

Tekstil Mühendisliği

38

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

39

Yapı Eğitimi

40

Zootekni

41

Biyomühendislik
(Disiplinlerarası Program)

42 Mimarlık Planlama ve Tasarım
(Disiplinlerarası Program)
43 Biyomedikal Mühendisliği
44

İş Sağlığı ve Güvenliği
(Tezsiz - İkinci Öğretim)

45 Kimya Mühendisliği
46 Yenilenebilir Enerji
(Disiplinlerarası Program)
47 Mekatronik Mühendisliği

 

(*) Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında Akdeniz Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen bir Doktora programı da mevcuttur.

(**) İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında Akdeniz Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen bir Doktora programı da mevcuttur.

(***) Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen bir Yüksek Lisans programı da mevcuttur.