Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü;

 - Ulusal ve uluslararası akademik, kamu ve özel sektör ile ilişkili alanlarda nitelikli ve çok yönlü ilişkiler oluşturabilme yeteneğine sahip,

 - Bilimsel ve toplumsal gelişmeler ile gereksinimleri izleyerek teorik ve deneysel alanlarda literatüre ve uygulama ihtiyaçlarına cevap verebilecek,

 - kaliteli ve yenilikçi araştırma konularında bağımsız araştırma planlaması yaparak çalışmalarını sürdürebilecek araştırmacıların yetiştirilmesi için

gerekli lisansüstü programların varlığını desteklemektir.

Bu doğrultuda lisansüstü programların sürekli gelişime açık ve dinamik bir yapıda olduğu bilinci ile mevcut lisansüstü programların eğitim kalitesinin sürekliliği ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmaktır.


VİZYONUMUZ
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitim programları ile ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel rekabeti sağlayan, yetenek ve becerileri ile harmanlanmış daimi merak ve keşif duyguları ile yenilikçi, üstün ve literatürü belirleyici çalışmalara imza atan, bilimin toplumun her düzeyine yayılmasına hizmet etmeye gönüllü seçkin bilim insanı ve araştırmacılar yetiştiren bir kurum olmaktır.