Öğrenci Temsilcileri

Araştırma Görevlisi Temsilcileri Konsey Üyesi : Yiğit Anteplioğlu (Biyoloji Anabilim Dalı)

Research Assistant Representatives Council Member: Yiğit Anteplioğlu (Biology Department)

 

Lisansüstü Öğrenci Temsilcisi: Eda Aydemir Polat ( Jeoloji Anabilim Dalı)

Graduate Student Representative: Eda Aydemir Polat (Geology department)

 

Not: Fen Bilimleri Enstitüsü iç paydaş olarak öğrenci görüşlerini önemsemekte ve değerlendirmektedir. Öğrenciler geribildirimlerini doğrudan öğrenci geribildirim formu aracılığı ile ve dolaylı olarak öğrenci temsilcileri aracılığı ile enstitümüze iletebilmektedir. Doğrudan iletilen geribildirimler konusuna göre uygun toplantıda değerlendirilmektedir. Dolaylı geribildirimler için ise öğrenci temsilcileri enstitü bünyesindeki toplantılara davet edilmekte ve geribildirimleri değerlendirilmektedir. Öğrenci temsilcileri ile toplantı gündemleri/tarih ve saat bilgisi/toplantı türü (yüzyüze/çevrimiçi) paylaşılmakta ve oy hakkı olmasa dahi katılımlarına kanıt olması amacıyla toplantı tutanaklarında imzalarına yer verilmektedir.      

 

Note: As an internal stakeholder, the Graduate School of Natural and Applied Sciences cares about and evaluates student opinions. Students can send their feedback to our institute directly through the student feedback form and indirectly through student representatives. Directly communicated feedback is evaluated at the appropriate meeting according to its subject. For indirect feedback, student representatives are invited to meetings within the institute and their feedback is evaluated. Meeting agendas/date and time information/meeting type (face-to-face/online) are shared with student representatives and their signatures are included in the meeting minutes to prove their participation even if they do not have the right to vote.