Politikamız

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OLARAK POLİTİKAMIZ;

 

•        Katılımcı, şeffaf ve etik değerlere saygılı yönetim oluşturmak

•        Akademik anlamda donanımlı ve öğrenci odaklı eğitim öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve koordinasyonunu sağlamak

•        Paydaşlar ve kurullardan gelen geri bildirimleri dikkate alarak sisteminin devamlılığını sağlamak

•        Üniversite kalite politikaları ile uyumlu faaliyetler yürütmek

•        Tüm akademik ve idari faaliyetlerde sürekli iyileştirme politikası takip etmek süreçler tasarlamak