2019-2020 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Ders Ekle/Sil- Ders Saydırma ve Ders Muafiyeti Hk.

2019-2020 Akademik Yılı Bahar Yılı Ders Ekle/Sil işlemleri 07 Şubat 2020 Cuma günü başlayıp 12.02.2020 Çarşamba günü sona erecektir.

2019-2020 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Ders Saydırma ve Ders Muafiyeti işlemleri 03 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayıp 14.02.2020 Cuma günü sona erecektir.

Bir lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan veya yatay geçişle gelen öğrencilerin, eğitim-öğretime başladıkları yarıyılın ilk iki haftası içinde ilgili EABD/EASD başkanlığına muafiyet için dilekçeyle başvurmaları gerekir. Öğrencilerin sonraki yarıyıl/yıllarda yapacakları muafiyet talepleri kabul edilmez.

Daha önce lisansüstü öğrenci statüsünde ders almış ve kaydını sildirmiş ve/veya kaydı silinen öğrenci, geçme notu 4’lük not sistemi üzerinden yüksek lisans için en az 2.0 ve doktora/sanatta yeterlik için en az 2.5 olan en fazla beş dersi (seminer dersi ve uzmanlık alan dersi hariç) ilgili enstitünün akademik takviminde belirtilen tarihlerde kabul edildiği lisansüstü programda alması gerekli olan derslerin kredileri ve içeriklerinin uygun bulunması koşuluyla danışman teklifi, EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile saydırabilir.

Özel öğrenci olarak alınan en fazla üç ders, danışman teklifi, EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile kayıt yaptırılan lisansüstü programda ders ve kredi yüküne saydırılabilir.

Yayın Tarihi: 31/01/2020
Okunma Sayısı: 2290