2020 – 2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Enstitümüz Lisansüstü Programlarına Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Yabancı Uyruklu Adayların Listesi

2020 – 2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Enstitümüz Lisansüstü Programlarına Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Yabancı Uyruklu Adayların Listesi için lütfen buraya tıklayınız.

Kesin Kayıtlar (Asil Adaylar)      : 25-27 Ocak 2021 (3 gün)

Kesin Kayıtlar (Yedek Adaylar) : 28-29 Ocak 2021 (2 gün)

2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında Enstitümüz Lisansüstü Programlarına kesin kayıt hakkı kazanan adayların geçici kayıtları Pandemi nedeni ile Enstitümüz Öğrenci İşleri tarafından on-line yapılacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde sonuç açıklanma sayfasına girerek kaydının yapılmasını onaylamaları ve Lisansüstü Programlara Kayıt Dilekçesi ve Taahhütnamesini 27 Ocak 2021 tarihine kadar fenbilimleri@sdu.edu.tr adresine mail atmaları gerekmektedir. Hotmail uzantılı mail adreslerinden Enstitümüze mail ulaşmamakta olup; mağduriyet yaşanmaması için farklı uzantılı (gmail veya başka) mail adresi kullanılması gerekmektedir. Onay işlemlerini yapmayan ve kayıt dilekçesini Enstitümüze göndermeyen adayların kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

Kayıt için istenen belgeleri onaylı bir şekilde 04.02.2021 tarihine kadar Enstitümüze iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir. İlgili tarihe kadar evraklarını Enstitümüze ulaştırmayan adayların geçici kayıtları silinecektir. Kayıt için istenen belgeleri eksiksiz olarak gönderen ve kayıtları yapılan öğrencilere kayıtlı oldukları ana bilim dalı başkanlıklarınca 04-05 Şubat 2021 tarihlerinde danışman ataması yapılacak olup, ders seçim işlemlerini atanan danışman ile koordine edilerek 15-21 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir.

Kayıt İçin İstenen Belgeler

1. Diploma/Mezuniyet Belgesi (yeminli tercüme bürolarından ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,)

2. Transkript Belgesi (yeminli tercüme bürolarından ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,)

3. Yabancı Dil Sınavına Ait Sonuç Belgesi

4. Varsa Türkçeden başarılı olduğunu gösterir en az “C1” belgesi

5. Taahhütname (Taahhütname için buraya tıklayınız)

6. Niyet ve Referans Belgesi

7.Pasaport (yeminli tercüme bürolarından ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,)

8.Fotoğraf (4 adet)

9.Cari Hizmet Maliyetlerine İlişkin, Bakanlar Kurulu Kararı’na uygun olarak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen dönemlik öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir belge.

NOT: İstenilen belgelerdeki bilgiler ile internet üzerinden online başvuru sistemine girilen bilgiler arasında, her ne sebeple olursa olsun (hatalı, eksik, yanlış bilgi girme vb. nedenlerle) lehte veya aleyhte tutarsızlık olması halinde öğrencinin kesin kaydı yapılmış olsa dahi kaydı silinir.

Enstitü İletişim Bilgileri:

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doğu Yerleşkesi 32260 Isparta TÜRKİYE

Tel:  0 246 211 31 32

Yayın Tarihi: 23/01/2021
Okunma Sayısı: 1834