2020 - 2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Programları (On-Line) Ön Kayıt Başvuruları Hk.

2020 - 2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora kontenjanlarına Online başvuruları 26 Aralık 2020-10 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların https://golcuk.sdu.edu.tr/Intro.aspx adresinden kullanıcı adı ve şifre oluşturarak istenilen belge ve bilgileri sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

On-Line Başvuruda İstenilen/Yüklenecek Belgeler

1-      Lisansüstü Programlara Kayıt Taahhütnamesi. Taahhütname için buraya tıklayınız.

2-      Lisans Mezuniyet Belgesi Resmi Onaylı Fotokopisi veya e-devlet üzerinden alınan Yükseköğretim Mezun Belgesi

3-      Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi Resmi Onaylı Fotokopisi veya e-devlet üzerinden alınan Yükseköğretim Mezun Belgesi

4-      Lisans Transkripti Resmi Onaylı Fotokopisi

5-      Yüksek Lisans Transkripti Resmi Onaylı Fotokopisi

6-      ALES Sonuç Belgesi (Başvuru tarihleri arasında geçerli olan)

7-      Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Başvuru tarihleri arasında geçerli olan)

8-      Özgeçmiş

9-      Fotoğraf

10-    Nüfus Cüzdanı Onaylı Fotokopisi

11-    Erkekler İçin Askerlik Durum Belgesi

 

Online başvuru işlemleri esnasında öğrenci tarafından girilecek bilgilerin doğru ve hatasız olması gerekmektedir. Kesin kayıt hakkının kazanılması halinde, istenilen belgelerdeki bilgiler ile internet üzerinden online başvuru sistemine girilen bilgiler arasında, her ne sebeple olursa olsun (hatalı, eksik, yanlış bilgi girme vb. nedenlerle) lehte veya aleyhte tutarsızlık olması halinde öğrencinin başvurusu iptal edilir, kesin kaydı yapılmış olsa dahi kaydı silinir.

Online sistem ile yapılan işlem, ilgili programa ön kayıt işlemidir. Başvuru yapmanız, ilgili programa doğrudan kabul edildiğiniz ve kesin kayıt yaptırabileceğiniz anlamına gelmemektedir. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesi bilimsel değerlendirme/ mülakat sınavı sonrasında ayrıca ilan edilecektir.

Yayın Tarihi: 26/12/2020
Okunma Sayısı: 7574