2020-2021 Bahar Yarıyılı YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Listesi

2020-2021 Bahar Yarıyılı YÖK100/2000 Doktora Burs Programı kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesi için buraya tıklayınız.

KESİN KAYITLAR
Kesin kayıtlar (Asıl adaylar)          :29 Mart 2021 (1 gün)
Kesin kayıtlar (Yedek adaylar)     :30 Mart 2021 (1 gün)

Kayıt Adresi                                    : SDU Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Isparta

KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER
1. Lisansüstü programlara kayıt dilekçesi (erişmek için buraya tıklayınız),
2. Diploma ve/veya mezuniyet belgelerinin resmi onaylı fotokopisi (aslı gibidir veya noter onaylı),
3. Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan adayların diploma ve/veya mezuniyet belgesinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylı denklik belgesi.
4.Son beş yıl içerisinde alınmış ALES sonuç belgesi,
5. Aldığı dersleri ve notları gösterir mezuniyet not ortalamasının (transkript) resmi onaylı fotokopisi (aslı gibidir veya noter onaylı)
6. Son beş yıl içerisinde alınmış Yabancı Dil Sınav sonuç belgesi,
7. Özgeçmiş,
8. 4 (dört) adet fotoğraf,
9. Nüfus cüzdanı resmi onaylı fotokopisi (aslı gibidir),
10. Erkekler için askerlik durum belgesi.
11. SGK Hizmet ve Tescil Dökümü (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilecektir.)
12. Aday, 4/A Sigorta Koluna tabi bir işyerinde çalışıyor ise onaylı işyeri unvan listesi (SGK’dan temin edilmesi gerekmektedir.)

KESİN KAYITTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1. Adayların, kesin kayıt için belirtilen belgeleri plastik kapaklı dosya içerisinde enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.
2. Posta ile kayıt yapılamaz.
3. Aslı gibidir onayı, belgenin aslı ve fotokopisi ile tüm kamu kurumlarında yapılabilmektedir.
4. İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunan ve/veya tahrifat yapan adayların, sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.

Yayın Tarihi: 26/03/2021
Okunma Sayısı: 1589