2021-2022 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Tez Öneri ve Tez Savunma Jüri Önerileri Hk.

2021-2022 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans Tez Önerilerinin en geç akademik takvimde belirtilen Ekle –Sil tarihinin bitimi olan 04 Mart 2022 tarihine kadar enstitümüze gönderilmesi gerekmektedir.

6. (altıncı) yarıyılında bulunan tezli yüksek lisans programı öğrencileri ve 12.(on ikinci) yarıyılında bulunan Doktora programı öğrencileri azami öğrenim süresini tamamlayacak olup; akademik takvimde “Azami Öğrenim Süresini Dolduran Lisansüstü Öğrencilerinin Tez Savunma Jüri Öneri Formlarının Gönderilmesi için son tarih 08 Temmuz 2022 olarak belirlenmiştir. İlgili tarihe kadar jüri öneri formları gönderilmeyen ve 12 Ağustos 2022 tarihine kadar tez savunma sınavına girmeyen öğrencilerin kayıtları silinecektir.

Yayın Tarihi: 11/02/2022
Okunma Sayısı: 1695