2021-2022 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans Tez Öneri ve Tez Savunma Jüri Önerileri Hk.

2021-2022 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans Tez Önerilerinin en geç akademik takvimde belirtilen Ekle –Sil tarihinin bitimi olan 17 Ekim 2021 tarihine kadar enstitümüze gönderilmesi gerekmektedir.

6. (altıncı) yarıyılında bulunan tezli yüksek lisans programı öğrencileri ise azami öğrenim süresini tamamlayacak olup; akademik takvimde “Azami Öğrenim Süresini Dolduran Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerinin Tez Savunma Jüri Öneri Formlarının Gönderilmesi için son tarih 06 Aralık 2021 olarak belirlenmiştir. İlgili tarihe kadar jüri öneri formları gönderilmeyen ve 11 Ocak 2022 tarihine kadar tez savunma sınavına girmeyen öğrencilerin kayıtları silinecektir.

Yayın Tarihi: 17/09/2021
Okunma Sayısı: 1407