2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Hk.

Enstitümüz 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Saydırma ve İntibak İşlemleri SDÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesinin 10.maddesinin 3.fıkrasının a bendi (eğitim-öğretime başladıkları yarıyılın ilk iki haftası) gereği; 4-15 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesinin 10 maddesinin (Ders Saydırma ve Ders Muafiyeti başlıklı ) 3.fıkrasında;

 a) Bir lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan veya yatay geçişle gelen öğrencilerin, eğitim öğretime başladıkları yarıyılın ilk iki haftası içinde ilgili EABD/EASD başkanlığına muafiyet için dilekçeyle başvurmaları gerekir. Öğrencilerin sonraki yarıyıl/yıllarda yapacakları muafiyet talepleri kabul edilmez.

 b) Daha önce lisansüstü öğrenci statüsünde ders almış ve kaydını sildirmiş ve/veya kaydı silinen öğrenci, geçme notu 4‟lük not sistemi üzerinden yüksek lisans için en az 2.0 ve doktora/sanatta yeterlik için en az 2.5 olan en fazla beş dersi (seminer dersi ve uzmanlık alan dersi hariç) ilgili enstitünün akademik takviminde belirtilen tarihlerde kabul edildiği lisansüstü programda alması gerekli olan derslerin kredileri ve içeriklerinin uygun bulunması koşuluyla danışman teklifi, EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile saydırabilir.

 c) Öğrenci bir yarıyılda, muafiyet/intibak işlemleri hariç olmak üzere, en fazla 42 AKTS kredilik ders seçebilir.

d) Bir lisans veya lisansüstü programından mezun olan öğrencinin aldığı dersler (pedagojik formasyon ve bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren dersler hariç) kayıtlı olduğu yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı için saydırılamaz. Pedagojik formasyon ve bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren dersleri daha önce almış ve başarılı olmuş öğrenciler derslerin kredileri ve içeriklerinin uygun bulunması koşuluyla başvuruda bulunmaları halinde danışman teklifi, EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile muaf sayılabilir. İlgili ders transkriptte muaf olarak gösterilir, kredi yüküne sayılmaz ve ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılmaz.

Yayın Tarihi: 06/10/2021
Okunma Sayısı: 943