DEPREMDEN ETKİLENEN ÖĞRENCİLERİN KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERI İADE EDİLECEKTİR

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgide kayıtlı yazısı ile 03.03.2023 tarih ve 32121 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Yükseköğretim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin 129 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında,

 

1)  2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi ile sınırlı olarak;

 

a. Ailesi veya kendisi olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve bir Devlet yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden öğrenciler katkı payı ve öğrenim ücreti ödemesinden muaf tutulduğu ve

 

2)  Örgün programlara kayıtlı;

 

a) Önlisans,lisans ve lisansüstü eğitim gören birinci öğretim öğrencileri ilgili programın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46/ç maddesindeki süreler içerisinde katkı payı ödemediklerinden, programın süresinde mezun olamayan öğrenciler katkı payı,

 

b) Önlisans, lisans ve lisansüstü (tezli/tezsiz) eğitim gören ikinci öğretim öğrencileri öğrenim ücreti ödemeyeceği bildirilmiştir.

 

Bu  kapsamda  yukarıdaki  şartları  taşıyan öğrencilerimizin   harç   iadelerinin   yapılabilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaparak iletişim bilgileri kısmına kendilerine ait IBAN bilgilerini 31 Mart 2023 tarihine kadar kaydetmeleri gerekmektedir. Harç İade işlemleri nisan ayının ortalarında yapılacaktır.

 

Kendisi veya ailesi olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet edip ders kaydı yapamayan öğrencilerimizin mazeretli ders kayıtları 17 Mart 2023 tarihine kadar kayıtlı oldukları uzatılmıştır.

 

Yayın Tarihi: 09/03/2023
Okunma Sayısı: 373