Enstitümüz Lisansüstü Programlarına Yabancı Uyruklu Öğrenci Alımı Başlamıştır

Enstitümüz Lisansüstü Programlarına  Yabancı Uyruklu Öğrenci Alımı Başlamıştır.

1) On-line başvuru tarihleri :7 Eylül 2020 -4 Aralık 2020
2) Online başvuru adresi : https://adaygolcuk.sdu.edu.tr/Basvuru/KayitYabanciUyruklu 


YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

1) Türkçe eğitim veren lisansüstü programlara başvurup lisans öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış adayların;

a. Türkçeden başarılı olduğunu gösterir en az “C1”seviyesinde SDÜ-TÜDAM,TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü ve Üniversitelerin Türkçe Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezleri tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine sahip olması (Lisans öğrenimini Türkiye’de yapmış adaylar ve İngilizce Lisansüstü Programlara başvuracak adaylar muaf tutulacaktır) veya

b. C1 belgesine sahip olmayan adayların en fazla dört yarıyıl süre içerisinde C1 düzeyinde belge almaya hak kazanmaları gerekir. Adaylar belgeyi aldıkları tarihi takip eden yarıyıldan itibaren lisansüstü öğrenimlerine başlarlar. Kursun süresi öğrenim süresinden sayılmaz. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir.

2) Türkçe veya İngilizce Eğitim veren Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Yabancı Dil Sınavı (YDS, e-YDS-YÖK-DİL) veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından (anadilleri dışında) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birisine girmiş olması gerekir. Bu sınavların geçerliliği beş yıldır. ÖSYM’nin yabancı dil eşdeğerlik tablolarına erişmek için buraya tıklayınız).

3) Türkçe veya İngilizce eğitim veren Doktora Programına başvuracak adayların Yabancı Dil Sınavı (YDS, e-YDS-YÖK-DİL) veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından (anadilleri dışında), İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan alması gerekir.Bu sınavların geçerliliği beş yıldır. ÖSYM’nin yabancı dil eşdeğerlik tablolarına erişmek için buraya tıklayınız).

4) Lisans ve/veya yüksek lisansını yabancı ülkede yapmış olan adayların Diplomalarının orijinali ve onaylı Türkçe çevirisi,

5) Mezuniyet not ortalaması gösterilmiş olan onaylı Resmi Transkript ile Onaylı Türkçe Çevirisi.

6) Cari Hizmet Maliyetlerine İlişkin, Bakanlar Kurulu Kararı’na uygun olarak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen dönemlik öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir belge,

7) Lisansüstü Programlara Kayıt Dilekçesi ve Taahhütnamesi. Taahhütname için lütfen buraya tıklayınız.

8) Burslu adayların burs belgelerinin aslı ile noterden, yeminli tercüme bürolarından ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,

9) İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden alınan ikamet belgesinin onaylı fotokopisi (kayıt sonrası teslim edilecektir.),

10) Son 6 ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm boyunda 4 adet fotoğraf,

11) Çalışma yapma amacını belirtir 1 adet niyet mektubu

12) İki (2) adet referans mektubu (Kayıtta orijinalleri ibraz edilmelidir.)

NOT:Online başvuru işlemleri esnasında öğrenci tarafından girilecek bilgilerin doğru ve hatasız olması gerekmektedir.Kesin kayıt hakkının kazanılması halinde, istenilen belgelerdeki bilgiler ile başvuru sistemine girilen bilgiler arasında, her ne sebeple olursa olsun (hatalı, eksik, yanlış bilgi girme belgelerde tahrifat vb. nedenlerle) lehte veya aleyhte tutarsızlık olması halinde öğrencinin başvurusu iptal edilir. Kesin kayıt yaptırmış olsa dahi kaydı silinir.

 

Yayın Tarihi: 06/10/2020
Okunma Sayısı: 1613