"Gelişim ve Öğrenme" ile "Öğretimde Planlama ve Değerlendirme" Derslerinin Çevrimiçi (online) Verilmesi Hk.

Üniversitemiz Senatosunun 05.01.2024  tarihli ve 634/2 sayılı kararı gereği, Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesinin 10.maddesinin c fıkrası uyarınca, Enstitümüz tarafından doktora öğrencilerine verilmekte olan “Gelişim ve Öğrenme” ile “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” dersleri,        2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren çevrimiçi (online) verilecektir.

 

Bağlantı için: SDUNET Platformuna  girerek ÖYS SDÜ butonuna tklayarak ilgili platformdan derslerinizi takip edebilirsiniz.

 

 

Yayın Tarihi: 27/02/2024
Okunma Sayısı: 275