ORCİD (Open Researcher and Contributor ID) Numarası Alınması Hakkında

Lisansüstü Öğrencilerinin Dikkatine !!!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından  Açık Bilim ve Açık Erişim çalışmaları çerçevesinde; üniversitelerde hazırlanan lisansüstü tezler ile bilimsel faaliyetler sonucu ortaya çıkan kitap, makale, kongre bildirileri ve her türlü bilimsel yayının bibliyografik denetimini sağlamak ve açık erişimde araştırma hizmetine sunmak amacıyla, bir çalışma başlatıldığı bildirilmiştir. 

Söz konusu YÖK Açık Bilim ve Açık Erişim Sisteminin altyapısında; verilerin standardizasyonunu sağlamak için ücretsiz olarak temin edilebilen uluslararası yazar kimlik numaralarından Open Researcher and Contributor ID (ORCID) kullanılması gerekliliği ortaya çıkmış ve tezli lisansüstü öğrencileri ile tüm akademisyenlerin ORCID numarasını daha önceki yayınlarıyla eşleştirerek lisansüstü tezler ile makale, kongre ve sempozyum bildirileri, kitap ve her türlü bilimsel yayınların takibinde öğretim elemanlarıyla tezli lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanmalarının zorunlu tutulması kararlaştırmıştır.

YÖK Yürütme Kurulunun, 13.05.2020 tarihli toplantısında alınan yukarıdaki karar gereği;  Akademisyen ve lisansüstü öğrencilerin en geç 31.07.2020 tarihine kadar ORCID numarası almaları gerekmektedir.

Öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerin ORCID numarası almalarında yardımcı olmak amacıyla hazırlanan "yardım dokümanı"   için tıklayınız.

Kayıt Linki için tıklayınız: https://orcid.org/register

Not: Bu ilan Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin Tebligat başlıklı 42.maddesi gereği;   tüm öğrencilerimize tebliğ edilmiş sayılır.

MADDE 42 – (1) Eğitim ve öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitünün elektronik sayfasında yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır.

Yayın Tarihi: 12/06/2020
Okunma Sayısı: 2703