Tez İzleme Sınavları Hk.

26.12.2019 tarihli ve 526/16 sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesinin 43/9 maddesinde “EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan enstitüye süresi içerisinde rapor sunmayan veya sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.’’ Ve aynı yönergenin 43/10 maddesinde “Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılmayarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.’’ denilmektedir.

Yukarıda anılan maddeler gereğince Tez İzleme Sınavından başarısız olan veya Rapor sunmayan öğrencilerin kayıtları silinecektir.

Yayın Tarihi: 26/12/2020
Okunma Sayısı: 1120