İş Akış Şemaları

  Yüksek Lisans Doktora
Başvuru Duyurusu İş Akış Şeması
Öğrenci Başvuru İş Akış Şeması
Ders Dönemi İş Akış Şeması
Tez Önerisi İş Akış Şeması  
Tez Savunması Öncesi İş Akış Şeması
Tez Savunması Sonrası İş Akış Şeması
Tez Teslimi İş Akış Şeması
Tez İzleme Komitesi Toplantıları İş Akış Şeması  
Yeterlilik Sınavı İş Akış Şeması