2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Lisansüstü Eğitim Başvuru Sonuçları

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Lisansüstü Eğitim Başvuru Sonuçları için lütfen buraya tıklayınız.

2020-2021 Akademik Yılı Güz yarıyılında Enstitümüz Lisansüstü Programlarına kesin kayıt hakkı kazanan adayların geçici kayıtları Pandemi nedeni ile Enstitümüz Öğrenci İşleri tarafından on-line yapılacak olup; Enstitümüz tarafından kayıt için istenen belgeleri onaylı bir şekilde 29.01.2021 Tarihine kadar Enstitümüze iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir. İlgili tarihe kadar evraklarını göndermeyen adayların geçici kayıtları silinecektir

Kayıt İçin İstenen Belgeler

 

1. Diploma/Mezuniyet Belgesi (yeminli tercüme bürolarından ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,)

2. Transkript Belgesi (yeminli tercüme bürolarından ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,)

3. Yabancı Dil Sınavına Ait Sonuç Belgesi

4. Varsa Türkçeden başarılı olduğunu gösterir en az “C1” belgesi

5. Taahhütname (Taahhütname için buraya tıklayınız)

6. Niyet ve Referans Belgesi

7.Pasaport (yeminli tercüme bürolarından ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,)

8.Fotoğraf (4 adet)

9.Cari Hizmet Maliyetlerine İlişkin, Bakanlar Kurulu Kararı’na uygun olarak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen dönemlik öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir belge

Yayın Tarihi: 10/12/2020
Okunma Sayısı: 1081