Dokümanlar

1. Akademik Formlar Ders Telafi İstek Formu Isubu İzin Sağlık Raporu Görevlendirme Çizelgesi Sdü İzin Sağlık Roporu Görevlendirme Çizelgesi Sınav Ücret Formu (Yeni) Araştırma Görevlisi Danışman Raporu Araştırma Görevlisi Faaliyet Raporu Ek Ders Bilgi Formu Yolluk Bildirim Formu 2. Öğrenci İşleri Aftan Gelen Öğrenciler için Anabilim Dalı Bilgi Kartı Kayıt Taahhütnamesi 2. Yüksek Lisans / Doktora YL-D 03-II Danışman Öneri Formu YL-D-10-Öğrenci İlişik Kesme Formu YL 01- Yüksek Lisans Tez Önerisi Formu D 05- Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanak Formu D 06- Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Raporu İntihal Tespit Programı Bilgilendirme Dokümanı D 2- Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı D 8-Doktora Yeterlik Sınav Soruları YL 02 - Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Teklif Formu D 01 - Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Teklif Formu D 03 - Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Öneri Formu D 04 - Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Değişiklik Formu D 07 - Doktora Tez Savunma Jürisi Teklif Formu YL-D 01 - Bilimsel Hazırlık Ders Kayıt Formu YL-D 02 - Bilimsel Hazırlık Not Gönderim Formu YL-D 04 - Danışman Değişikliği Formu YL-D 05 - Kayıt Dondurma İstek Formu YL-D 06 - Kayıt Sildirme İstek Formu YL-D 07 - Tez Ön İnceleme Formu YL-D 08 - Tez Kişisel Raporu YL-D 09 - Tez Savunma Sınav Tutanak Formu YL-D 11 - Özel Öğrenci Başvuru Formu 3. 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı 100-2000 D 01 - Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanak Formu 4. Dilekçeler Pandemi Dönemi Ek Süre Dilekçesi Genel Amaçlı Dilekçe Örneği Askerlik Sevk Tehiri İptal Dilekçesi Lisansüstü Programlara Kayıt Dilekçesi