Dokümanlar

1. Akademik Formlar Sınav Ücret Formu (58.23 KB) Araştırma Görevlisi Danışman Raporu (50.93 KB) Araştırma Görevlisi Faaliyet Raporu (52.1 KB) Ders Telafi İstek Formu (58.42 KB) Ek Ders Bilgi Formu (48 KB) Personel İzin Formu (138.32 KB) Yolluk Bildirim Formu (54 KB) 2. Yüksek Lisans / Doktora YL-D 10- Öğrenci İlişik Kesme Formu (62.94 KB) YL 01- Yüksek Lisans Tez Önerisi Formu (142.3 KB) D 05- Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanak Formu (192.87 KB) D 06- Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Raporu (121.02 KB) İntihal Tespit Programı Bilgilendirme Dokümanı (2.6 MB) D 2- Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı (102.46 KB) D 8-Doktora Yeterlik Sınav Soruları (16.46 KB) YL 02 - Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Teklif Formu (44.03 KB) D 01 - Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Teklif Formu (53.11 KB) D 03 - Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Öneri Formu (118.21 KB) D 04 - Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Değişiklik Formu (118.66 KB) D 07 - Doktora Tez Savunma Jürisi Teklif Formu (43.87 KB) YL-D 01 - Bilimsel Hazırlık Ders Kayıt Formu (53.47 KB) YL-D 02 - Bilimsel Hazırlık Not Gönderim Formu (52.7 KB) YL-D 03 - II. Danışman Öneri Formu (51.33 KB) YL-D 04 - Danışman Değişikliği Formu (53.02 KB) YL-D 05 - Kayıt Dondurma İstek Formu (52.65 KB) YL-D 06 - Kayıt Sildirme İstek Formu (52.97 KB) YL-D 07 - Tez Ön İnceleme Formu (131.9 KB) YL-D 08 - Tez Kişisel Raporu (54.74 KB) YL-D 09 - Tez Savunma Sınav Tutanak Formu (130.47 KB) YL-D 11 - Özel Öğrenci Başvuru Formu (53.5 KB) 3. 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı 100-2000 D 01 - Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanak Formu (208.23 KB) 4. Dilekçeler Genel Amaçlı Dilekçe Örneği (50.39 KB) Askerlik Sevk Tehiri İptal Dilekçesi (53.1 KB) Lisansüstü Programlara Kayıt Dilekçesi (63.2 KB)
Akademik Takvim
Doküman Arsivi
FBE Dergi
Gre-Gmat Sınav Sonuçlarının ALES Dönüşüm Tablosu
YÖK 100/2000 Doktora Bursu Usul ve Esaslar
Tez Yazım Şablonu
Tez Yazım Kılavuzu
Ders Katalogları ve AKTS Bilgileri
Öğrenci Bilgi Sistemi
Sıkça Sorulan Sorular