2017-2018 Güz Yarıyılı Doktora Tez Önerisi Tutanak Formunun Gönderilmesi ve Tez İzleme Komitesi Raporu Teslim Tarihinin Güncellenmesi Hakkında

Enstitümüz Yönetim Kurulu'nun 31.05.2017 tarih, 848 sayı ve 05 nolu kararı ile kabul edilen 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı Akademik Takviminde belirtilen "Doktora Tez Önerisi Tutanak Formunun (D05) Gönderilmesi ve Tez İzleme Komitesi (TİK) Raporu (D06) Teslimi" tarihinin Yönetim Kurulumuzun 22.11.2017 tarih, 878 sayı ve 01 nolu kararı ile 23 Kasım 2017 - 06 Şubat 2018 olarak güncellenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

Yayın Tarihi: 24/11/2017
Okunma Sayısı: 3293