2018 - 2019 Bahar Yarıyılı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Dikkatine

2018 - 2019 Bahar Yarıyılı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Kesin Kayıt için adayların aşağıda belirtilen belgeleri plastik kapaklı dosya içerisinde Fen Bilimleri Enstitüsü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Kesin Kayıt Tarihi (Asil Adaylar)    :28-29 Ocak 2019 (2 Gün)

Kesin Kayıt Tarihi (Yedek Adaylar):31 Ocak-1 Şubat 2019 (2 Gün)

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Lisansüstü programlara kayıt dilekçesi (erişmek için buraya tıklayınız),

2. Diploma ve/veya mezuniyet belgelerinin resmi onaylı fotokopisi (aslı gibidir veya noter onaylı),

3. Son beş yıl içerisinde alınmış ALES Sonuç Belgesi,

4. Aldığı dersleri ve notları gösterir mezuniyet not ortalamasının (transkript) resmi onaylı fotokopisi (aslı gibidir veya noter onaylı),

5. Yatay geçiş için başvuracak adayların öğrenimine devam ettiği üniversiteden alacakları onaylı öğrenci belgesi ve transkript,

6. Yabancı dil sınav sonuç belgesi, 

7. Özgeçmiş,

8. 4 (dört) adet fotoğraf,

9. Nüfus cüzdanı resmi onaylı fotokopisi (aslı gibidir),

10. Erkekler için askerlik durum belgesi.

 

Dikkat !

- Posta ile kayıt yapılamaz.

- Resmi onaylı fotokopi, noterden veya belgelerin aslı ve fotokopisi ile tüm kamu kuruluşlarından yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

Yayın Tarihi: 25/01/2019
Okunma Sayısı: 3362