2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Özel Öğrencilik Başvuruları ve Tarihleri

Özel öğrenci statüsünde eğitim almak isteyen lisans son sınıf öğrencileri, lisans mezunları, yüksek lisans mezunları ve yüksek lisans tezinin son döneminde (bu dönem mezun olacak öğrenciler) bulunan öğrenciler başvurularını 25-26 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirebilirler.

- Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen öğrenciler, ders seçimlerini, anabilim dallarında açık olan ve ders kaydı yaptırılan derslerden yapabilirler.

-Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Not 1: Seminer dersi ve uzmanlık alan dersleri özel öğrenci statüsünde alınamaz.

Not 2: Özel öğrenci katkı payı ücretleri 28 Şubat 2019' da Süleyman Demirel Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine, TC kimlik numarası belirtilerek yatırılacaktır. Ödeme dekontunu, Fen Bilimleri Enstitüsü öğrenci işleri bürosuna teslim etmeyen öğrencilerin kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

Not 3: YÖK Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen “Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.” hükmü uyarınca başvuru yapacak olan öğrencilerin daha önce 2 yarıyıl özel öğrenci statüsünde ders almaları halinde özel öğrencilik başvuruları kabul edilmeyecektir.

ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE DERS BAŞINA ALINACAK ÜCRETLER:

- Özel öğrenci statüsünde Tezli Lisansüstü Programlardan ders alacak öğrenciler ders başına 120 TL öğrenim ücreti,

- Özel öğrenci statüsünde Tezsiz Lisansüstü Programlardan ders alacak öğrenciler ders başına 280 TL öğrenim ücreti,

- Özel öğrenci statüsünde Türkçe Programlardan ders alacak uluslararası öğrenciler ders başına 256 TL öğrenim ücreti,

- Özel öğrenci statüsünde İngilizce Programlardan ders alacak Uluslararası Öğrenciler ders başına 384 TL öğrenim ücreti ödeyeceklerdir.

Başvuru formu için buraya tıklayınız.

Yayın Tarihi: 21/02/2019
Okunma Sayısı: 2965