2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Özel Öğrencilik Başvuruları ve Tarihleri

Özel öğrenci statüsünde eğitim almak isteyen lisans son sınıf öğrencileri, lisans mezunları, yüksek lisans mezunları ve yüksek lisans tezinin son döneminde (bu dönem mezun olacak öğrenciler) bulunan öğrenciler başvurularını 30 Eylül-2 Ekim 2019 (3 gün) tarihleri arasında gerçekleştirebilirler.

- Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen öğrenciler, ders seçimlerini, anabilim dallarında açık olan ve ders kaydı yaptırılan derslerden yapabilirler.

-Özel öğrenci olarak alınan en fazla üç ders, danışman teklifi, EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile kayıt yaptırılan lisansüstü programda ders ve kredi yüküne saydırılabilir.

-Seminer Dersi ve Uzmanlık Alan dersleri özel öğrenci statüsünde alınamaz.

-Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz (öğrenci kimliği verilmez, askerlik işlemleri yürütülmez, vb.).

-Özel öğrenci katkı payı ücretleri 3 Ekim 2019' da Süleyman Demirel Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine, TC kimlik numarası belirtilerek yatırılacaktır. Ödeme dekontunu 3 Ekim 2019 Perşmebe günü mesai saati bitimine kadar Fen Bilimleri Enstitüsü öğrenci işleri bürosuna teslim etmeyen öğrencilerin kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

-YÖK Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen “Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.” hükmü uyarınca başvuru yapacak olan öğrencilerin daha önce 2 yarıyıl özel öğrenci statüsünde ders almaları halinde özel öğrencilik başvuruları kabul edilmeyecektir.

ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE DERS BAŞINA ALINACAK ÜCRETLER:

- Özel öğrenci statüsünde Tezli Lisansüstü Programlardan ders alacak öğrenciler ders başına 120,00 TL öğrenim ücreti,

- Özel öğrenci statüsünde İş Sağlığı ve Güvenliği ABD Tezsiz Lisansüstü Programlardan ders alacak öğrenciler ders başına 835,00 TL öğrenim ücreti,

- Özel öğrenci statüsünde Türkçe Programlardan ders alacak uluslararası öğrenciler ders başına 270,00 TL öğrenim ücreti,

- Özel öğrenci statüsünde İngilizce Programlardan ders alacak Uluslararası Öğrenciler ders başına 400,00 TL öğrenim ücreti ödeyeceklerdir.

Başvuru formu için buraya tıklayınız.

Yayın Tarihi: 23/09/2019
Okunma Sayısı: 2740