2019 - 2020 Güz Yarıyılı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Listesi

2019 - 2020 Güz Yarıyılı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Listesi için buraya tıklayınız.

2019 - 2020 Güz Yarıyılı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Kesin Kayıt için adayların aşağıda belirtilen belgeleri plastik kapaklı dosya içerisinde Fen Bilimleri Enstitüsü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Kesin Kayıt Tarihi (Asil Adaylar)    : 23-24-25 Temmuz 2019 (3 gün)

Kesin Kayıt Tarihi (Yedek Adaylar) : 26-29 Temmuz 2019

Kayıt Adresi: SDU Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Lisansüstü programlara kayıt dilekçesi (erişmek için buraya tıklayınız),

2. Diploma ve/veya mezuniyet belgelerinin resmi onaylı fotokopisi (aslı gibidir veya noter onaylı),

3. Son beş yıl içerisinde alınmış ALES Sonuç Belgesi,

4. Aldığı dersleri ve notları gösterir mezuniyet not ortalamasının (transkript) resmi onaylı fotokopisi (aslı gibidir veya noter onaylı),

5. Yatay geçiş için başvuracak adayların öğrenimine devam ettiği üniversiteden alacakları onaylı öğrenci belgesi ve transkript,

6. Son beş yıl içerisinde alınmış YABANCI DİL sınav sonuç belgesi, 

7. Özgeçmiş,

8. 4 (dört) adet fotoğraf,

9. Nüfus cüzdanı resmi onaylı fotokopisi (aslı gibidir),

10. Erkekler için askerlik durum belgesi.

 

Dikkat !

- Posta ile kayıt yapılamaz.

- Resmi onaylı fotokopi, noterden veya belgelerin aslı ve fotokopisi ile tüm kamu kuruluşlarından yapılmaktadır.

- İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunan ve/veya tahrifat yapan adayların, sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.

Yayın Tarihi: 22/07/2019
Okunma Sayısı: 7894