Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Dersi Hakkında

20.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 34. maddesinin 5. fıkrasında " Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur." denilmektedir. Bu doğrultuda;

1) 08.09.2016 tarih ve 458-06 nolu Süleyman Demirel Üniversitesi Senato kararı ile 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı başlangıcına kadar ders kredisini tamamlamamış olan öğrenciler için ilgili dersin alınması uygun görülmüştür.

2) 2016-2017 güz yarıyılı ve sonrasında kayıt yaptıran öğrencilerin ilgili içeriğe sahip dersi lisansüstü eğitimleri sırasında almaları zorunludur.

Öğrencilerimizin, mağduriyet yaşamamaları adına yukarıda bahsi geçen dersin alınması ile ilgili gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederiz.
 

Yayın Tarihi: 15/11/2017
Okunma Sayısı: 5788