Ders Döneminde Olan Öğrencilerin Dikkatine

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan 20.04.2016 tahinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 34 maddesi beşinci fırkası gereğince lisansüstü eğitimi sırasında verilmesi zorunlu olan Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren dersin Enstitümüz bünyesinde halen okuyan öğrencilerimize ders kredisini tamamlamamış olanlar için verilmesi 08/09/2016 tarih ve 458-6 nolu S.D.Ü. Senato Kararı ile uygun görülmüştür. 

Yayın Tarihi: 09/09/2016
Okunma Sayısı: 5531