FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU İDARİ PERSONEL FARKINDALIK TOPLANTISI

Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından, kalite güvence sisteminin oluşturulması ve bu süreçlerin detaylandırılarak uygulamaya alınmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yükseköğretimde kalite sistemleri ile eğitim-öğretimde kalitenin yükseltilmesi, eğitim-öğretim süreçlerinin yönetimini ve izlenebilirliğin kolaylaştırılması açısından “Yönetim Kurulu İdari Personel Farkındalık Toplantısı” Sn Doç. Dr. Cengiz GAZELOĞLU başkanlığında fen bilimleri enstitüsü toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. Toplantıya; Fen Bilimleri Enstitü sekreteri Yahya ŞENLİK, öğrenci işlerinden Nermin ARSLAN, Osman ÇEVİK, Sevinç ŞENGÜL personel işlerinden Uğur KARATEPE, yazı işlerinden Mustafa SARIGÖL, kurul işlerinden Zeynel TUNA katılım sağlayarak konu hakkında bilgilendirildi. Üniversitemizin kalite sisteminin kurulabilmesi ve sürdürülebilmesi için katılımcılığın büyük öneme sahip olduğu belirtildi. Bu katılımcılık kapsamında öğrencilerin, eğitmenlerin, yöneticilerin ve idari personelin bu sürecin bir parçası olduğu ve aktif katılım sayesinde bu sürecin başarı ile sonuçlanacağı vurgulandı. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü olarak belirli aralıklarla “Yönetim Kurulu İdari Personel Farkındalık Toplantısı” gerçekleştirilecek ve süreç yakından takip edilecektir. Toplantı enstitü müdür yardımcısı GAZELOĞLU‘un idari personelin süreç hakkında görüş ve önerilerini almasının ardından iyi dilek ve temenniler ile sona erdi.

 


 

Yayın Tarihi: 08/12/2022
Okunma Sayısı: 546