Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

1. Kesin kayıt dilekçesi (dilekçeye erişmek için buraya tıklayınız),

2. Başvuru taahhütnamesi (taahhütnameye erişmek için buraya tıklayınız),

3. Diploma ve/veya mezuniyet belgelerinin resmi onaylı fotokopisi (aslı gibidir veya noter onaylı),

4. Son üç yıl içerisinde alınmış ALES sonuç belgesi,

5. Aldığı dersleri ve notları gösterir mezuniyet not ortalamasının (transkript) resmi onaylı fotokopisi (aslı gibidir veya noter onaylı),

6. Yatay geçiş için başvuracak adayların öğrenimine devam ettiği üniversiteden alacakları onaylı öğrenci belgesi ve transkripti,

7.  Doktora programlarına kabul edilen adaylar için, YDS, ÜDS, KPDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan alınan notu gösterir sonuç belgesi (başvuru esnasında girilen notu gösterir sonuç belgesi),

8. Özgeçmiş,

9. 4 (dört) adet fotoğraf,

10. Nüfus cüzdanı resmi onaylı fotokopisi (aslı gibidir),

11. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

- Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıtlarını; şahsen veya noterden bir başkasına vekalet vererek gerçekleştirebilirler.

- Posta ile kayıt yapılamaz.

- Aslı gibidir onayı, belgenin aslı ve fotokopisi ile tüm kamu kurumlarında yapılabilmektedir.

Yayın Tarihi: 01/08/2016
Okunma Sayısı: 5281
Akademik Takvim
Doküman Arsivi
FBE Dergi
Gre-Gmat Sınav Sonuçlarının ALES Dönüşüm Tablosu
YÖK 100/2000 Doktora Bursu Usul ve Esaslar
Tez Yazım Şablonu
Tez Yazım Kılavuzu
Ders Katalogları ve AKTS Bilgileri
Öğrenci Bilgi Sistemi
Sıkça Sorulan Sorular