Kredili Derslerini ve Seminer Dersini Başarıyla Tamamlayamayan Öğrencilerin Azami Süreleri Hakkında

20.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin uygulamasında tereddüt edilen hususlara ilişkin 13.06.2016 tarihli YÖK Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı'nın yazısında yönetmelikte yer alan sürelerin başlangıç tarihi olarak 2016-2017 güz yarıyılının esas alınmasının uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Bu bağlamda; Enstitümüz bünyesinde yer alan tezli yüksek lisans ve doktora programlarında ders aşamasında yer alan öğrencilere ilgili programlarda daha önce aldıkları süreler dikkate alınmadan 2016-2017 güz yarıyılından başlayarak 4 yarıyıl süre verilmiştir. Bu süre zarfında derslerini (21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve 1 seminer dersi içermek üzere toplamda en az 60 AKTS) başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin kayıtları 2017-2018 bahar yarıyılı sonunda silinecektir.

Öğrencilerimizin, mağduriyet yaşamamaları için yukarıda bahsi geçen sürelere dikkat etmelerini önemle rica ederiz.

Yayın Tarihi: 15/11/2017
Okunma Sayısı: 3420