Hakkımızda

Enstitümüz 11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi gazetede yayımlanan kanunla kurulmuştur.Enstitümüzün temel amacı Eğitim programlarının sürekli olarak değerlendirilmesini, geliştirilmesini sağlamak suretiyle etkin bir lisansüstü eğitim ile fen ve mühendislik alanında nitelikli araştırmacılar, bilimsel ve teknolojik yetkinliğe sahip bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak, bilim ve teknoloji alanında uluslararası gelişmeleri ve toplumsal gereksinimleri izleyerek yeni lisansüstü programlarının açılmasını ve ileri araştırma konularına yönelinmesini teşvik etmek ve lisansüstü eğitimin kalitesinin yükseltilmesini sağlamaktır.

Çağrı Merkezi Sayısal Verileri