Türkçe Eğitim Veren Programlar

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Türkçe eğitim veren lisansüstü programlar aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Lisansüstü programlara ait dersler hakkında detaylı bilgiye, ilgili programın üstüne tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Türkçe Eğitim Veren Lisansüstü Programlar

 

Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

Doktora

 

1

Bilgisayar Mühendisliği

 

2

Biyoloji

 

3

Çevre Mühendisliği

 

4

Eğitim Teknolojileri

 

5

Elektronik Bilgisayar Eğitimi

 

6

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

7

Endüstri Mühendisliği

 

8

Fizik

 

9

Gıda Mühendisliği

 

10

İnşaat Mühendisliği

 

11

Jeofizik Mühendisliği

 

12

Jeoloji Mühendisliği

 

13

Kimya

 

14

Maden Mühendisliği

 

15

Makine Eğitimi

 

16

Makine Mühendisliği

 

17

Matematik

 

18

Mimarlık

 

19

Peyzaj Mimarlığı

 
20 Su Bilimleri  

21

Şehir ve Bölge Planlama

 

22

Tekstil Mühendisliği

 

23

Yapı Eğitimi

 

24

Taşıt Teknolojileri (Disiplinlerarası Program)

 

 

25

Biyomühendislik
(Disiplinlerarası Program)

 
26 Mimarlık Planlama ve Tasarım
(Disiplinlerarası Program)
 
27

İş Sağlığı ve Güvenliği
(Tezsiz - İkinci Öğretim)

 

28

Kimya Mühendisliği

 
29 Yenilenebilir Enerji
(Disiplinlerarası Program)