Birim Danışma Kurulu Üye Listesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurul Başkanı Doç. Dr. Mehmet GÜMÜŞTAŞ
Üye Öğr. Gör. Dr. Ozan KARACA
Sosyal Bilimler Enstitüsü Üye Dr. Soner ÇELİK
Üye Dr. Eda ÜNAL
Fen Bilimleri Enstitüsü Üye Doç. Dr. Tuğba SARDOHAN KÖSEOĞLU
Üye Dr. Öğr. Üyesi Neslihan KAYA KINAYTÜRK
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Üye Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ALBAYRAK
Üye Abdullah ŞAHİN
Güzel Sanatlar Enstitüsü Üye Fırat NEZİROĞLU
Üye Doç. Hakan ÇİLOĞLU