Sıkça Sorulan Sorular

Güncelleme Tarihi: 13/04/2018

1. Lisansüstü programların kontenjanları ne zaman belli oluyor?

Kontenjanlar genellikle Aralık-Ocak ve Temmuz-Ağustos aylarında belli olmaktadır. Kontenjanlar belirlendiğinde Üniversitemiz ve Enstitü web sayfasından (https://www.sdu.edu.tr/https://sis.sdu.edu.tr/ ve https://fenbilimleri.sdu.edu.tr) duyurulmaktadır.

 

2. Lisansüstü programlara başvurular ne zaman yapılıyor?

Lisansüstü programlara başvurular genellikle Aralık-Ocak ve Temmuz-Ağustos aylarında  https://sis.sdu.edu.tr/ web sayfasından yapılmaktadır.

 

3. Yüksek Lisans programlarına girmek için aynı bölümden mi mezun olmalıyım?

Programlara alınacak öğrencilere ilişkin kontenjan teklifleri ilgili Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından belirlenmektedir. Bazı Anabilim Dalları başka alanlardan mezunları da kabul etmektedirler. Bu durum, kontenjanların ilanı esnasında belirtilmektedir.

 

4. Aynı anda iki yüksek lisans programına kayıt yapıtırarak devam edebilir miyim?

Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Ancak; 20 Nisan 2016 tarihli Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin yayımından önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında bu hüküm uygulanmaz. uygulanmaz.

 

5. Kaydımı dondurmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında yer alan "Doküman Arşivi" sekmesinden "YL-D 05 - Kayıt Dondurma İstek Formu"nu doldurarak, kaydınızı dondurmak istediğiniz dönemin dördüncü haftasının sonuna kadar kayıt dondurma gerekçesine ait belgelerle birlikte kayıtlı olduğunuz Anabilim Dalı Başkanlığına teslim etmeniz gerekir. İlgili Anabilim Dalı formu, sayı atayarak belgelerle birlikte enstitüye gönderir. Nihai karar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından verilir.

6. Kaydımı sildirmek istiyorum. Ne yapmalıyım?

Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında yer alan "Doküman Arşivi" sekmesinden "YL-D 06 - Kayıt Sildirme İstek Formu"nu doldurarak, öğrenci kimliğiniz ile birlikte kayıtlı olduğunuz Anabilim Dalı Başkanlığına teslim etmeniz gerekir. Öğrenci kimliğinizi kaybettiyseniz, yerel bir gazeteye kayıp (zayi) ilanı vererek, bu ilanın yer aldığı gazete sayfasının tamamını da forma eklemeniz gerekir. İlgili Anabilim Dalı formu, sayı atayarak belgelerle birlikte enstitüye gönderir. Nihai karar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından verilir.

 

7. 2016-2017 Güz yarıyılında (veya sonrasında) lisansüstü eğitimime başladım. Mezun olabilmem için en az kaç AKTS kredisine sahip olmalıyım?

20.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre, Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olabilmek için en az 90 AKTS, Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olabilmek için en az 120 AKTS ve Doktora programlarından mezun olabilmek için en az 240 AKTS kredisine sahip olmanız gerekir.

 

8. 2016-2017 Güz yarıyılı öncesinde lisansüstü eğitimime başladım. Eğitimimin azami süresi ne kadardır?

Lisansüstü eğitiminize başladığınız tarihe bakılmaksızın, 2016-2017 güz yarıyılından başlayarak;

(i) Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığınıza bakılmaksızın dört yarıyıl olup,en çok altı yarıyıldır.

(ii) Tezsiz yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığınıza bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.

(iii) Doktora programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmişseniz her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığınıza bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, en çok on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilmişseniz her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığınıza bakılmaksızın on yarıyıl olup, en çok on dört yarıyıldır.

Yukarıda belirtilen sürelerin sonunda başarısız olmanız veya programı tamamlayamamanız durumunda yüksek öğretim kurumu ile ilişiğiniz kesilir.