Sıkça Sorulan Sorular

Güncelleme Tarihi: 13/04/2018

1. 2016-2017 Güz yarıyılından önce lisansüstü eğitimime başladım. Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersini almak zorunda mıyım?

08.09.2016 tarih ve 458-06 nolu Süleyman Demirel Üniversitesi Senato kararı gereği 2016-2017 Güz dönemi başlangıcında ders kredisini tamamlamamış öğrenciler lisansüstü eğitimleri süresince ilgili dersi almak zorundadırlar.

 

2. Lisansüstü eğitimim süresince seminer ders(ler)ini ne zaman almalıyım?

Yüksek lisans öğrencileri ders döneminde bir seminer dersi (Seminer I (Yüksek Lisans)); doktora öğrencileri ise biri ders döneminde (Seminer I (Doktora)), biri de tez döneminde (Seminer II (Doktora)) olmak üzere iki seminer dersi almak zorundadırlar.

 

3. Doktora yeterlik sınavını sistemden seçtiğim halde sınava girmezsem başarısız sayılır mıyım?

Hayır başarısız sayılmazsınız, ancak YÖK lisansüstü yönetmeliği gereği yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadırlar.

 

4. Kaydımı dondurmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında yer alan "Doküman Arşivi" sekmesinden "YL-D 05 - Kayıt Dondurma İstek Formu"nu doldurarak, kaydınızı dondurmak istediğiniz dönemin dördüncü haftasının sonuna kadar kayıt dondurma gerekçesine ait belgelerle birlikte kayıtlı olduğunuz Anabilim Dalı Başkanlığına teslim etmeniz gerekir. İlgili Anabilim Dalı formu, sayı atayarak belgelerle birlikte enstitüye gönderir. Nihai karar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından verilir.

 

5. Kaydımı sildirmek istiyorum. Ne yapmalıyım?

Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında yer alan "Doküman Arşivi" sekmesinden "YL-D 06 - Kayıt Sildirme İstek Formu"nu doldurarak, öğrenci kimliğiniz ile birlikte kayıtlı olduğunuz Anabilim Dalı Başkanlığına teslim etmeniz gerekir. Öğrenci kimliğinizi kaybettiyseniz, yerel bir gazeteye kayıp (zayi) ilanı vererek, bu ilanın yer aldığı gazete sayfasının tamamını da forma eklemeniz gerekir. İlgili Anabilim Dalı formu, sayı atayarak belgelerle birlikte enstitüye gönderir. Nihai karar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından verilir.

 

6. 2016-2017 Güz yarıyılında (veya sonrasında) lisansüstü eğitimime başladım. Mezun olabilmem için en az kaç AKTS kredisine sahip olmalıyım?

20.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre, Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olabilmek için en az 90 AKTS, Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olabilmek için en az 120 AKTS ve Doktora programlarından mezun olabilmek için en az 240 AKTS kredisine sahip olmanız gerekir.

 

7. 2016-2017 Güz yarıyılı öncesinde lisansüstü eğitimime başladım. Eğitimimin azami süresi ne kadardır?

Lisansüstü eğitiminize başladığınız tarihe bakılmaksızın, 2016-2017 güz yarıyılından başlayarak;

(i) Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığınıza bakılmaksızın dört yarıyıl olup,en çok altı yarıyıldır.

(ii) Tezsiz yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığınıza bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.

(iii) Doktora programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmişseniz her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığınıza bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, en çok on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilmişseniz her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığınıza bakılmaksızın on yarıyıl olup, en çok on dört yarıyıldır.

Yukarıda belirtilen sürelerin sonunda başarısız olmanız veya programı tamamlayamamanız durumunda yüksek öğretim kurumu ile ilişiğiniz kesilir.