100/2000 YÖK Doktora Burs Programı Açık Kalan Kontenjanlara Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Listesi

100/2000 YÖK Doktora Burs Programı açık kalan kontenjanlara kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesi için buraya tıklayınız.

KESİN KAYITLAR
Kesin kayıtlar (Asıl adaylar)       : 5 Eylül 2019 (1 gün)
Kesin kayıtlar (Yedek adaylar)   : 6 Eylül 2019  (1 gün)

KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER
1. Lisansüstü programlara kayıt dilekçesi (erişmek için buraya tıklayınız),
2. Diploma ve/veya mezuniyet belgelerinin resmi onaylı fotokopisi (aslı gibidir
veya noter onaylı),
3. Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan adayların diploma ve/veya
mezuniyet belgesinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylı denklik belgesi.
4. Son beş yıl içerisinde alınmış ALES sonuç belgesi,
5. Aldığı dersleri ve notları gösterir mezuniyet not ortalamasının (transkript) resmi
onaylı fotokopisi (aslı gibidir veya noter onaylı),
6. Son beş yıl içerisinde alınmış yabancı dil sınav sonuç belgesi,
7. Özgeçmiş,
8. 4 (dört) adet fotoğraf,
9. Nüfus cüzdanı resmi onaylı fotokopisi (aslı gibidir),
10. Erkekler için askerlik durum belgesi.
11. SGK Hizmet ve Tescil Dökümü (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul
edilecektir.)
12. Aday, 4/A Sigorta Koluna tabi bir işyerinde çalışıyor ise onaylı işyeri unvan listesi
(SGK’dan temin edilmesi gerekmektedir.)

KESİN KAYITTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1. Adayların, kesin kayıt için belirtilen belgeleri plastik kapaklı dosya içerisinde
enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.
2. Posta ile kayıt yapılamaz.
3. Aslı gibidir onayı, belgenin aslı ve fotokopisi ile tüm kamu kurumlarında
yapılabilmektedir.
4. İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunan ve/veya tahrifat yapan adayların,
sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere
göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.

Yayın Tarihi: 04/09/2019
Okunma Sayısı: 2187