Yüksek Lisans İş Akış Şemaları

Fenbilimleri YL Başvuru Duyrusu İş Akış Şeması İçin Tıklayınız.

Fenbilimleri YL Ders Dönemi İş Akış Şeması Tıklayınız.

Fenbilimleri YL Öğrenci Başvuru İş Akış Şeması Tıklayınız.

Fenbilimleri YL Tez Önerisi İş Akış Şeması Tıklayınız.

Fenbilimleri YL Tez Savunması Öncesi İş Akış Şeması Tıklayınız.

Fenbilimleri YL Tez Savunması Sonrası İş Akış Şeması Tıklayınız.

Fenbilimleri YL Tez Teslimi İş Akış Şeması Tıklayınız.