2013 – 2014 yılı Lisansüstü Tez Ödül Yarışması’nda belirlenen tematik alanlarda dereceye giren tezler

Enstitümüz Ödül Kurul Başkanlığı’nca yapılan değerlendirmeler neticesinde Lisansüstü Tez Ödül Yarışmasında dereceye giren çalışmalar yıllara göre aşağıda listelenmiştir.

2011 – 2012 yılı Lisansüstü Tez Ödül Yarışması’nda belirlenen tematik alanlarda dereceye giren tezler için buraya tıklayınız.

2012 – 2013 yılı Lisansüstü Tez Ödül Yarışması’nda belirlenen tematik alanlarda dereceye giren tezler için buraya tıklayınız.

2013 – 2014 yılı Lisansüstü Tez Ödül Yarışması’nda belirlenen tematik alanlarda dereceye giren tezler:

DOKTORA

1-     Tarım, Orman, Gıda ve Su Ürünleri Alanı

Danışman

Öğrenci

ABD

Prof.Dr. Ahmet TOLUNAY

Çağlar BAŞSÜLLÜ

Orman Müh.

Tez Adı Ormancılıkta Karbon Ekonomisi ve Borsası

 

2-     Temel Bilimler Alanı (fizik, kimya, biyoloji, matematik, çevre)

Danışman

Öğrenci

ABD

Prof.Dr. A. Ceylan ÇÖKEN

Abide TUNA AKSOY

Matematik

Tez Adı Yarı Kuaterniyonların Geometrisi Üzerine

 

YÜKSEK LİSANS

1-     Tarım, Orman, Gıda ve Su Ürünleri Alanı

Danışman

Öğrenci

ABD

Doç.Dr. Mevlüt GÜL

Ulukan BÜYÜKARIKAN

Tarım Ekonomisi

Tez Adı Ilıman İklim Meyve Türlerinde Sertifikalı Fidan Üreten İşletmelerin Ekonomik Analizi: Isparta İli Örneği

 

2-     Mekanik Alanı (makine, endüstri, tekstil, imalat, enerji, mekatronik)

Danışman

Öğrenci

ABD

Yrd.Doç.Dr. Sennur ALAY AKSOY

Müyesser Selda TÖZÜM

Tekstil Müh.

Tez Adı Isı Depolama Özellikli Mikrokapsül Uygulanmış Kumaşların Isı Düzenleme ve Konfor Özelliklerinin Belirlenmesi

 

3-     Bilişim Alanı (elektrik, elektronik, haberleşeme, bilgisayar, mekatronik)

Danışman

Öğrenci

ABD

Doç.Dr. Hakan ÇALIŞ

Eyüp ÇAKI

Bilgisayar eğitimi

Tez Adı Asenkron Motor Test Düzeneği

 

4-     İnşaat ve Mimarlık Alanı (şehir bölge, mimarlık, inşaat, çevre, endüstriyel tasarım)

Danışman

Öğrenci

ABD

Doç.Dr. Fuat DEMİR

Hakan DİLMAÇ

İnşaat Müh.

Tez Adı Mevcut Betonarme Binaların Deprem Performanslarının Doğrusal Elastik Olmayan Yöntemle Belirlenmesi