Tez Savunma Sınavı Öncesi Yapılacaklar

1. Tezin Yazılması: Öğrenci, "Tez Yazım Kılavuzu" nu dikkate alarak  hazır "Şablonlar" dan uygun olanı kullanıp tezini hazırlar.  

2. Tezin İncelenmesi: Danışman öğretim üyesi tezi inceyip, "YL/D 07 - Tez Ön İnceleme Formu" nu onayladıktan sonra tez öğrenci tarafından çoğaltılır (Kraft dosya içerisinde Yüksek Lisans  için 5, Doktora için 7 adet).

3. Jüri Teklifi:  Danışman, "YL/D 07 - Tez Ön İnceleme Formu" ile birlikte yüksek lisans için "YL 02 - Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Teklif Formu", doktora için "D 07 - Doktora Tez Savunma Jürisi Teklif Formu" nu doldurup Anabilim Dalı’na iletir. Anabilim Dalı Kurul kararı, öğrenci tarafından çoğaltılan tezlerin bir kopyası ve danışman tarafından Anabilim Dalı'na teslim edilen evraklar, Anabilim Dalı tarafından üst yazı ile Enstitüye teslim edilir. (Tez Savunma Sınav Tarihi, Enstitü Yönetim Kurulu’nun yapıldığı Çarşamba gününden başlayarak Yüksek Lisans ve Doktora için en erken 14 gün, en geç 30 gün sonrası olmalıdır.)

4. Tezlerin Jürilere Dağıtılması: Tez Savunma Sınav Jürisi ve Tez Savunma Sınav Tarihi Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tez, yazışmaları hazırlandıktan sonra öğrenci tarafından tez savunma sınav jürilerine teslim edilir.

5. Tez Savunma Sınavı: Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yer ve saatte Tez Savunma Sınavına girer.