15/01/2021 tarihli ve 566/1 sayılı Senato Kararı ile değişiklik Sonrası SDÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi

15/01/2021 tarihli ve 566/1 sayılı Senato Kararı ile değişiklik sonrası SDÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi