2011 – 2012 yılı Lisansüstü Tez Ödül Yarışması’nda belirlenen tematik alanlarda dereceye giren tezler

Enstitümüz Ödül Kurul Başkanlığı’nca yapılan değerlendirmeler neticesinde Lisansüstü Tez Ödül Yarışmasında dereceye giren çalışmalar yıllara göre aşağıda listelenmiştir.

2011 – 2012 yılı Lisansüstü Tez Ödül Yarışması’nda belirlenen tematik alanlarda dereceye giren tezler:

Tez
Ödül Alanı

Tez Sahibi
Adı Soyadı

Tez Danışmanı

Tezin Adı

Yer Bilimleri

Erhan ŞENER

Doç. Dr. Ayşen DAVRAZ

Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Akifer Kirlene bilirlik Haritalarının Çok Kriterli Karar Verme Analizleri Kullanılarak Hazırlanması: Eğirdir Gölü Havzası Örneği

Çevre ve Temel Bilimler

F. Mine BALCI

Doç. Dr. Nevin AYTEMİZ

HNO3’in Katı Su Kümelerinde ve Buz Yüzeyindeki Solvasyon ve İyonlaşması ve Klor İçeren Kuvvetli Asitlerin Solvasyon Prosesine Etkisi

İnşaat ve Mimarlık

Ülkü ÇELEBİ

Doç. Dr. Ş. Gülin BEYHAN

Isparta Kenti Kamu Yapılarının İmaj, Kimlik ve Anlam Bağlamında İncelenmesi

Mekanik

M. Onur OLGUN

Yrd. Doç. Dr. Gültekin ÖZDEMİR

 

Kalite Kontrol Grafiklerinde Örüntü Tanıma

Tarım, Gıda, Orman ve Su Ürünleri

Tuğba BAKIR

Doç. Dr. Bayram ÇEVİK

Antalya ve Isparta İllerinde Karanfil Alanlarında Karanfil Beneklenme Virüsü (Carnation Mottle Virüs=CarMV) İzolatlarının Biyolojik ve Moleküler Karakterizasyonu

Bilişim

Bilge TÜRKEL

Yrd. Doç. Dr. M. Fatih ÇAĞLAR

Lineerliği Artırma Yöntemleri İle Lineerliği Artırılmış Optimum Mikrodalga Frekanslı Yükselteç Tasarımı

 

2012 – 2013 yılı Lisansüstü Tez Ödül Yarışması’nda belirlenen tematik alanlarda dereceye giren tezler için buraya tıklayınız.

2013 – 2014 yılı Lisansüstü Tez Ödül Yarışması’nda belirlenen tematik alanlarda dereceye giren tezler için buraya tıklayınız.

Yayın Tarihi: 17/09/2015
Okunma Sayısı: 4060